Ciklider.se


Information Ciklider.se
Om Ciklider.se
Vem står bakom Ciklider.se?
Stöd Ciklider.se
Utlottning

Övrigt
Länkar
Redigera bild
Sök på Ciklider.se

 

 

 

Om Ciklider.se

Vid årsskiftet 1996-97 skapads den fösta hemsidan om cikliderna i mina akvarier. Under åren har sidan bytt skepnad och namn flera gånger.
Tio år senare, det vill säga årsskiftet 2006-07, efter några år med sparsamma uppdateringar på grund av styrelsearbete i Nordiska Ciklidsällskapet, tyckte jag att det var dags för en nystart av sidan. Därför bytte sidan namn till Ciklider.se och en större uppdatering genomfördes. Sidan drivs som ett hobbyprojekt och syftar till att öka intresset och sprida kunskap om de afrikanska cikliderna.

Läs om vem som står bakom Ciklider.se

Vill du bidra till att utveckla Ciklider.se?
Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.