Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Anomalochromis thomasi
Boulenger, 1915

Anomalochromis thomasi
Foto © Michael Persson
Anomalochromis thomasi

Etymologi
Anomalo (grek.) = oregelbunden + chromis (grek.) färg/färgglad. Artnamnet thomasi: efter N. W. Thomas som fann arten.

Handelsnamn och synonymer
Pararilapia thomasi, Pelmatochromis thomasi, Haplochromis thomasi, Hemichromis thomasi, thomasciklid, tomasciklid, tomatciklid, afrikansk fjärilsciklid.

Storlek och könsskillnader
Hanen blir upp till 8 cm, honan ett par centimeter mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden mellan könen har hanarna oftast spetsigare och mer utdragen rygg- och analfena.

Foder
En allätare vars huvudsakliga föda består av små insekter, alger och organiskt slam.

Akvarium
Bör vara minst 80 cm långt och rymma 100 liter.

Biotop
Lever i mindre strömmande vatten i skogsbeklädda områden med rent och syrerikt vatten. Vattnet är svagt surt och vattentemperaturen ligger på omkring 24-26ºC.

Lek
Substratruvare som fäster rommen på växter (företrädelsevis anubias-arter), flata stenar, rötter, grenar eller löv. Kullstorleken ligger normalt på 100-150 yngel, men kan i undantagsfall vara på upp till 400 stycken. Äggen kläcks efter två till tre dygn (48 timmar vid 26ºC), sedan tar det ytterligare fyra till fem dygn för larverna att utvecklas till frisimmande yngel.
Båda föräldrarna hjälps åt men yngelvården, honan tar störst ansvar för yngel och larver.

Övrigt
Anomalochromis thomasi är en av de allra vanligaste cikliderna i zoo-handeln. Det är också en bra nybörjarciklid som är anspråkslös och fredlig. Då den oftast uppehåller sig i de mellersta och övre delarna av akvariet passar den bra tillsammans med bottenlevande ciklider.

Utbredning
Förekommer i Liberia, Sierra Leone och Guinea. Flera olika geografiska varianter är kända.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.