Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Benitochromis ufermanni
Lamboj, 2001

Benitochromis ufermanni
Foto © Michael Persson
Benitochromis ufermanni par.

Etymologi
Benito = efter floden Rio Benito + chromis (grek.) = färg/färgglad. Artnamnet ufermanni, efter den tyska akvaristen Alfred Ufermann.

Handelsnamn och synonymer
Chromidotilapia sp. "mundemba", Chromidotilapia sp. "mondemba".

Storlek och könsskillnader
Hanarna blir upp till 10 centimeter, honornas storlek är omkring 3/4 av hanarnas. Honor har mer färg än hanar med gulfärgad buk och guldmetalliskt skimmer i ryggfenan. Hanar har ett mönster av oväxlande ljusa och mörka tvärgående band i stjärtfenan.

Foder
Allätare. Den naturliga födan består huvudsakligen av mickroorganismer, alger, organiskt slam och ägg från kräftdjur. Men även insekter, kräftdjur och småfisk finns i undantagsfall med på menyn.

Akvarium
Akvariet bör vara minst en meter långt och rymma 175 liter.

Biotop
Föredrar områden nära stranbankar där det finns gott om gömställen och undviker allt för starkt strömmande vatten.

Lek
En biparental munruvare. Enligt litteraturen ska honan ta huvudansvaret för ruvning och yngelvård. Min erfarenhet är precis tvärtom, att hanen tar huvudansvaret. Munruvningen pågår 10-12 dygn, och föärldrarna kan skiftas om flera gånger per dag med ruvandet. Kullarna verkar vara små med omkring 15-40 yngel.

Övrigt
Benitochromis ufermanni kan vara ganska skygg och det bör finnas mycket skuggande växter i akvariet. Bra sällskap är Pelvicachromis och tetror.
Arten är robust och anpassningsbar, pH omkring 7 och en temperatur mellan 23-26ºC bör eftersträvas.

Utbredning
Förekommer i de västra delarna av Kamerun.

Benitochromis ufermanni
Foto © Michael Persson
Benitochromis ufermanni hona.

Benitochromis ufermanni
Foto © Michael Persson
Benitochromis ufermanni hane i förgrunden som imponerarar på en hona.

Benitochromis ufermanni
Foto © Michael Persson
Benitochromis ufermanni yngel.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.