Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Gobiocihla ethelwynnae
Roberts, 1982

Gobiocihla ethelwynnae
Foto © Christian Alfredsson
Gobiocihla ethelwynnae.

Etymologi
Gobius (latin) = agn + kichla (grek.) = läppfisk.
Artnamnet efter Ethelwynn Trewavas, brittisk ichtylog.

Handelsnamn och synonymer
-

Storlek och könsskillnader
Blir upp till omkring 12 centimeter, honan är några centimeter mindre. Hanarna har längre utdragen rygg- och analfena.

Foder
Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och mikroorganismer.

Akvarium
Akvariet ska rymma minst 150 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 100 x 40 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop
Lever i strakt strömmande floder där den uppehåller sig nära flodbanker eller på andra ställen där inte strömmen är så stark. I Crossfloden där den lever ligger vattentemperaturen omkring 27,5ºC och pH 8,2.

Lek
En parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter. Ingen känd lek i akvarium.

Övrigt
Gobiocihla ethelwynnae har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Den är måttligt revirhävdande i samband med lek och förhållandevis fredlig mot andra arter. Fiskar som håller till lite högre upp i akvariet är lämpligt sällskap.

Utbredning
Den är bara känd från typlokalen vid Crossfloden några kilometer nedströms Mamfe i västra Kamerun.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.