Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Hemichromis cerasogaster
Boulenger, 1899

Hemichromis cerasogaster
Foto © Michael Persson
Hemichromis cerasogaster

Etymologi
Hemi (grek.) = halv + chromis (grek.) färg/färgglad. Artnamnet cerasogaster: cerasum (latin)= körsbär och gaster (grek)= mage, syftar på artens intensiva orangeröda färg på undersidan.

Handelsnamn och synonymer
Paratilapia cerasogaster, Pelmatochromis cerasogaster.

Storlek och könsskillnader
Hanen blir upp till 10 centimeter, honan 2-3 centimeter mindre.

Foder
Allätare.

Akvarium
Bör vara minst 100 centimeter långt och rymma 175 liter.

Biotop
Lever i Mai-Ndombesjön där vattnet är mjukt och surt, värden så låga som pH 4.0 och Gh 1.4 är uppmätta. Liksom alla förträdare från släktet är den mycket anpassningsbar och kan hållas i svagt surt till neutralt vatten med en temperatur mellan 23-27ºC.

Lek
Substratruvare som fäster rommen på en flat yta. Äggen kläcks efter två till tre dygn (48 timmar vid 25ºC), sedan tar det ytterligare fyra till fem dygn för larverna att utvecklas till frisimmande yngel.
Båda föräldrarna hjälps åt med yngelvården.

Övrigt
Hemichromis cerasogaster har alltid en mörk markering i ryggfenan vilken skiljer den från andra Hemichromis-arter. Mage, strupe och kinder är kraftigt orange- till rödfärgade, i övrigt är förgen mer blekröd.

Utbredning
Endemisk till Mai-Ndombesjön och det omgivade området i D.R. Kongo.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.