Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Hemichromis lifalili
Loiselle, 1979

Hemichromis lifalili
Foto © Johan Svederborn
Hemichromis lifalili

Etymologi
Hemi (grek.) = halv + chromis (grek.) färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer
Röd juvelciklid.

Storlek och könsskillnader
Hanen blir upp till 10 centimeter, honan ett par centimeter mindre.

Foder
Allätare.

Akvarium
Bör vara minst 100 centimeter långt och rymma 200 liter. Det måste finnas gömställen för jagade fiskar.

Biotop
Lever i vattendrag oftast inom skoggbeklädda områden, men också och på savannen. Den föredrar grunt vatten nära en strandbrink eller vid sumpiga områden.

Lek
Substratruvare som fäster rommen på en flat yta, oftast på en sten. Antalet ägg är normalt mellan 200 och 300. När äggen kläcks efter cirka 3 dygn flyttas larverna till en grävd grop i sanden.
Föräldrarna hjälps åt med yngelvården.

Övrigt
Hemichromis lifalili förväxlas ofta med den närbesläktade H. bimaculatus. Den hålls bäst parvis men det kan vara svårt att hitta ett par som fungerar tillsammans. Arten är starkt revirhävdande och aggressiv i samband med lek.

Utbredning
Förekommer i Centralafrikanska Republiken, Kongo (Brazzaville) och D.R. Kongo.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.