Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Nanochromis parilus
Roberts & Stewart, 1976

Nanochromis parilus
Foto © Ted Camenius
Nanochromis parilus

Etymologi
Nannos (latin) = liten + chromis (grek.) = färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer
Blå Kongociklid.

Storlek och könsskillnader
Hanen blir upp till 9 cm, honan ett par centimeter mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden mellan könen har hanen generellt längre och mer utdragna fenor.

Foder
Den naturliga födan består huvudsakligen av små kräftdjur och insektslarver.

Akvarium
Bör vara minst 90 cm långt och rymma 125-liter.

Biotop
Lever i långsamflytande delar av Kongofloden. Vattentemperaturen varierar mellan 23 och 27ºC.

Lek
Substratruvare som leker i grottor och håligheter. Äggen fästs företrädelsevis i grottans tak och antalet varierar mellan 80 och 200. Båda föräldrarna hjälps att att försvara reviret, ansvaret är uppdelat så att honan försvarar avkomman med hanen skyddar de yttre revirgränserna.

Övrigt
Nanochromis parilus förväxlas ofta med Nanochromis nudiceps, men känns igen på det tvärrandiga mönstret i den övre delen av stjärtfenan som N. nudiceps saknar.

Utbredning
Förekommer i Kongo (Brazzaville) och D.R. Kongo i närhten av städerna Brazzaville och Kinschasa. Flera olika geografiska varianter är kända.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.