Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Orthochromis stormsi
Boulenger, 1902

Orthochromis stormsi
Foto © Spencer Jack
Orthochromis stormsi.

Etymologi
Orthos (grek.) = höger + chromis (grek.) = färg eller färgglad.
Artnamnet; efter M. M. Storms som samlade in typexemplaren för arten.

Handelsnamn och synonymer
Tilapia stormsi, Haplochromis stormsi, Schwetzochromis stormsi.

Storlek och könsskillnader
Hanarna kan bli upp till omkring 12 centimeter, honorna är i regel några centimeter kortare. Hanarna har större och kraftigare huvud än honorna.

Foder
Allätare, en stor del av den naturliga födan består av aufwuchs (alger). I akvarium bör foder med för stor del animaliskt innehåll unvikas då det ofta leder till tarmproblem och sjukdommar.

Akvarium
Akvariet ska rymma minst 250 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 120 x 50 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop
Lever i strakt strömmande floder där den uppehåller sig nära flodbanker eller på andra ställen där inte strömmen är så stark.

Lek
Munruvare, honan ruvar 22-24 dygn. Normal kullstorlek 30-50 yngel. Även hanar har observerats ruva men aldrig med lyckat resultat.

Övrigt
Orthochromis stormsi har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Den kan mycket väl hållas tillsammans med andra västafrikanska fiskar, men sällskapet bör vara robust och hålla till en en bit ovanför botten. Exempel på lämpligt sällskap är afrikanska tetror och andra lite större västafrikanska ciklider som inte är bottenorienterade.

Utbredning
Förekommer i den större delen av Kongoflodens flodsystem, i både Kongo (Brazzaville) och DR Kongo. Typlokal är Lindifloden i DR Kongo.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.