Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Artöversikt västafrikanska ciklider


Namn/Bild: Artnamn och artbild länkade till artbeskrivning.

Strolek: Artens ungefärliga maxstorlek i akvarium, hane/hona.

Akvarium: Rekommenderad minsta akvariestorlek för arten.

Föda: Artens huvudsakliga naturliga föda; H=herbivor (växtätare), K=karnivor (köttätare) och O= omnivor (allätare).

Odling: Odlingsvalör enligt SARF (Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund); G=guld, S=silver och B=brons.

pH: Ungefärligt pH-värde i artens naturliga miljö.


Namn/Bild Storlek    Akvarium     Föda     Odling     pH          
Anomalochromis thomasi
Anomalochromis thomasi
8/6 100 l. O B 6-7,5
Benitochromis ufermanni
Benitochromis ufermanni
10/8 150 l. O ? 7-8,5
Chromidotilapia guntheri
Chromidotilapia guntheri
18/14 200 l. O B 6-7,5
Gobiocihla ethelwynnae
Gobiocihla ethelwynnae
12/8 150 l. H, O ? 6,5-8,5
Hemichromis cerasogaster
Hemichromis cerasogaster
10/8 175 l. K, O ? 4-7
Hemichromis elongatus
Hemichromis elongatus
25/20 400 l. K ? 6,5-7,5
Hemichromis lifalili
Hemichromis lifalili
10/8 200 l. K B 6,5-7,5
Lamprologus congoensis
Lamprologus congoensis
15/10 150 l. O S 6,5-7,5
Nanochromis parilus
Nanochromis parilus
9/7 125 l. O S 6-7
Orthochromis stormsi
Orthochromis stormsi
12/9 250 l. O ? 6,5-7,5
Pelmatochromis nigrofasciatus
Pelmatochromis nigrofasciatus
15/11 200 l. O S 5,5-7,5
Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis humilis
12/9 300 l. O G 6-7,5
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis pulcher
11/9 125 l. O B 6-7,5
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis subocellatus
9/7 100 l. O S 6-7,5
Pelvicachromis taeniatus
Pelvicachromis taeniatus
9/6 125 l. O S 6-7,5
Pungu maclareni
Pungu maclareni
12/10 250 l. O ? 7-7,5
Sarotherodon linnellii
Sarotherodon linnellii
20/18 300 l. O ? 6,5-8
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon lohbergeri
15/13 300 l. O ? 6,5-8
Sarotherodon steinbachi
Sarotherodon steinbachi
15/13 300 l. O ? 6,5-8
Steatocranus casuarius
Steatocranus casuarius
15/13 150 l. O B 6,5-7,5
Steatocranus irvinei
Steatocranus irvinei
15/11 300 l. O S 6,5-8
Steatocranus tinanti
Steatocranus tinanti
15/10 125 l. O S 6,5-8
Teleogramma depressum
Teleogramma depressum
12/10 175 l. K G 6,5-7,5
Thoracochromis brauschi
Thoracochromis brauschi
14/12 250 l. O ? 6,5-8,5
Thoracochromis buysi
Thoracochromis buysi
18/15 300 l. O ? 7-8
Tilapia buttikoferi
Tilapia buttikoferi
30/26 500 l. O S 6-7
Tilapia snyderae
Tilapia snyderae
8/6 250 l. O ? 6,5-8


Artöversikt andra västafrikanska fiskar
Synodontis camelopardalis
synodontis_camelopardalis
16/18 350 l. K ? 6-7,5


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.