Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Pelmatochromis nigrofasciatus
Pellegrin, 1900

Pelmatochromis nigrofasciatus
Foto © Robin Hedström
Pelmatochromis nigrofasciatus hane.

Etymologi
Pelma (grek.) = undersida + chromis (grek.) = färg/färgglad.
Artnamnet; niger (latin) = svart + fasciatus (latin) = bandad.

Handelsnamn och synonymer
Paratilapia nigrofasciata, Paratilapia dorsalis, Pelmatochromis longipinnis.

Storlek och könsskillnader
Hanarna blir upp till 15 centimeter, honorna några centimeter mindre. Rygg- och analfenan och spetsigare och mer utdragen hos hanarna.

Foder
En allätare vars naturliga föda främst består av organiskt slam, insektslarver och små kräftdjur.

Akvarium
Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop
Lever i mindre floder med inte allt för kraftigt strömmande vatten.

Lek
Parbildande substratruvare som fäster äggen mot ett fast underlag som till exempel en flat sten eller rot. Antalet är normalt mellan 100 och 200, men kan i undantagsfall vara upp emot 500 stycken.
Äggen kläcks efter omkring 3 dygn, varefter larverna flyttas till en liten grop på botten. Efter ytterliggare ungefär 5 dygn är ynglen frisimmande.
Arten verkar vara dålig på att vårda äggen, ofta slutar lekarna med att äggen försvinner efter 1-2 dygn. När äggen väl kläckts fungerar vården av larver/yngel bättre.

Övrigt
Pelmatochromis nigrofasciatus är trots sin storlek relativt fredlig, och passar bra i ett sällskapsakvarium med västafrikanska ciklider och tetror. Den tillbringar mycket tid i de mellersta och övre vattenregionerna, bottenlevande ciklider är därför bra sällskap.

Utbredning
Förekommer i de övre delarna av Kongoflodens flodsystem, inklusive bifloder som Ruki, Ja och Kasai.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.