Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Pelvicachromis subocellatus
Günther, 1872

Pelvicachromis subocellatus, Matadi
Foto © Michael Persson
Pelvicachromis subocellatus hane från Matadi.

Etymologi
Pelvic (grek.) = bäcken (syftar på bukfenor) + chromis (grek.) färg/färgglad.
Artnamnet subocellatus: sub (latin) = nedre + ocellatus (latin) = fläck.

Handelsnamn och synonymer
Rödbukspalett, Hemichromis subocellatus, Pelmatochromis pulcher subocellatus, Pelmatochromis subocellatus.

Storlek
Hanarna blir upp till 9 centimeter, honorna lite mindre.

Foder
Huvudsakligen växtätare som livnär sig på alger (aufwuchs) och organiskt slam, men även mindre mängder insekter och små kräftdjur ingår i den naturliga menyn. Den ses ofta söka igenom bottensedimentet som finkammas efter allt ätbart.

Akvarium
Akvariet bör vara på minst 100 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop
Lever i mindre floder och bäckar i skogsbeklädda områden med svagt surt till neutralt vatten (pH 6,0-7,5).

Lek
En parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter. Honan avger mellan 50 och 200 ägg, äggen kläcks efter drygt 2 dygn och ynglen är fisimmande efter ytterligare 5-6 dygn. Ägg och larver vårdas av honan medan hanen sköter skyddet av reviret. Man kan styra könsfördelningen i yngelkullarna genom pH-värdet, lägre pH ger övervikt på hanar och högre pH övervikt på honor.

Övrigt
Pelvicachromis subocellatus är den fredligaste palettcikliden.

Utbredning
Förekommer mellan Libreville i Gabon och Kongofloden.

Pelvicachromis subocellatus, Matadi
Foto © Michael Persson
Pelvicachromis subocellatus hona från Matadi.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.