Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Pelvicachromis taeniatus
Boulenger, 1901

Pelvicachromis taeniatus, Nange
Foto © Michael Persson
Pelvicachromis taeniatus, Nange par.

Etymologi
Pelvic (grek.) = bäcken (syftar på bukfenor) + chromis (grek.) färg/färgglad. Artnamnet taeniatus: taeniatus (latin) = bandad, syftar på artens grundmönster.

Handelsnamn och synonymer
Gul palettciklid, Smaragdciklid, Pelmatochromis taeniatus, Pelmatochromis klugei, Pelmatochromis kribensis.

Storlek
Hanarna blir upp till 9 cm, honorna 5-6 cm.

Foder
Huvudsakligen växtätare som livnär sig på alger (aufwuchs) och organiskt slam, men även mindre mängder insekter och små kräftdjur ingår i den naturliga menyn. Den ses ofta söka igenom bottensedimentet som finkammas efter allt ätbart.

Akvarium
Akvariet bör vara på minst 100 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop
Lever i mindre floder och bäckar i skogsbeklädda områden med svagt surt vatten (pH 6.0-7.0).

Lek
En parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter. Honan avger mellan 40 och 150 ägg, äggen kläcks efter drygt 2 dygn och ynglen är fisimmande efter ytterligare 5-6 dygn. Ägg och larver vårdas av honan medan hanen sköter skyddet av reviret.

Övrigt
Pelvicachromis taeniatus ställer något högre krav än den vanliga palettcikliden. Varianter från de västra delarna av artens utbredningsområde verkar vara mer tåliga och klarar avvikande vattenparametrar bättre än de östliga varianterna. Det finns många enormt vackra färgformer, och i kombination med att den inte blir så stor gör detta till en verklig favorit bland de västafrikanska cikliderna.

Utbredning
Förekommer i de östra delarna av Benin, Nigeria och Kamerun. Många olika geografiska färgvarianter är kända.

Pelvicachromis taeniatus, Moliwe
Foto © Michael Persson
Pelvicachromis taeniatus, Moliwe hane.

Pelvicachromis taeniatus
Foto © Michael Persson
Pelvicachromis taeniatus, "nigeria red" hane.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.