Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Pungu maclareni
Trewavas, 1962

Pungu maclareni
Foto © Spencer Jack
Pungu maclareni

Handelsnamn och synonymer
Barombia maclareni.

Storlek och könsskillnader
Blir omkring 12 centimeter, honan något mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden finns inga tydliga skillnader mellan könen

Foder
Den naturliga födan är varierad och består främst av svamp, alger, insektslarver och andra ryggradslösa djur.

Akvarium
Bör vara minst 125 centimeter långt och rymma 250 liter.

Biotop
Lever i mindre stim på grunt vatten nära stränder på djup ner till omkring 4 meter. I kratersjön Barombi Mbo där arten lever ligger vattentemperaturen mellan 24 och 29ºC och pH mellan 7 och 7,6.

Lek
Maternal munruvare (honan ruvar).

Övrigt
Pungu maclareni är svagt revirhävdande, främst mot artfränder. En fredlig och anspråkslös ciklid som passar bra i ett sällskapsakvarium med västafrikanska ciklider. Den bör hållas i en mindre grupp på 5-10 stycken.

Utbredning
Förekommerer endemiskt i sjön Barombi Mbo i västra Kamerun. Arten räknas som kristiskt hotad i sin naturliga miljö (IUCN 2008).


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.