Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Sarotherodon linnellii
Lönnberg, 1903

Sarotherodon linnellii
Foto © Michael Persson
Sarotherodon linnellii

Etymologi
Saros (grek.) = sågspån + ther (grek.) = djur + odous (grek.) tand.

Handelsnamn och synonymer
Tilapia linnellii.

Storlek och könsskillnader
Upp till omkring 20cm.

Foder
Den naturliga födan består huvudsakligen av växtplankton.

Akvarium
Bör vara minst 300 liter.

Biotop
Den lever på grunt vatten ner till 5 meters djup i sjön Barombi Mbo som är en liten, bara 5 km i diameter, kratersjö med en islolerad fauna.

Lek
Munruvare.

Övrigt
Sarotherodon linnellii är starkt hotad i sin naturliga miljö och finns med på IUCN's (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) lista på utrotningshotade arter. Den är inte speciellt aggressiv och hålls bäst i små grupper på 6-10 individer.

Utbredning
Endemisk till sjön Barombi Mbo i västra Kamerun.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.