Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Sarotherodon lohbergeri
Trewavas, 1962

Sarotherodon lohbergeri
Foto © Michael Persson
Sarotherodon lohbergeri

Etymologi
Saros (grek.) = sågspån + ther (grek.) = djur + odous (grek.) tand.

Handelsnamn och synonymer
Tilapia lohbergeri.

Storlek och könsskillnader
Upp till omkring 15 cm.

Foder
Den söker sin föda i bottenmaterialet.

Akvarium
Bör vara minst 300 liter.

Biotop
Sjön Barombi Mbo är en liten, bara 5 kilometer i diameter, kratersjö med en islolerad fauna.

Lek
Biparental munruvare.

Övrigt
Sarotherodon lohbergeri är starkt hotad i sin naturliga miljö och finns med på IUCN's (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) lista på utrotningshotade arter. Den är inte speciellt aggressiv och hålls bäst i små grupper på 6-10 individer.

Utbredning
Förekommer sjön Barombi Mbo och omgivande vattendrag i västra Kamerun.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.