Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Steatocranus casuarius
Poll, 1939

Steatocranus casuarius
Foto © Michael Persson
Steatocranus casuarius

Etymologi
Steatos (grek.) = fett/talg + kranion (grek.) eller cranium (latin) = kranium/skalle, syftar på den pannpuckel som är karrektäristisk för släktets hanar.
Artnamnet kommer från det Malaysiska namnet på en fågel med en kraftig hornutväxt i pannan, casuar (cassowory på engelska). Cassis (latin) = hjälm.

Handelsnamn och synonymer
Lejonhuvudciklid.

Storlek och könsskillnader
Hanen blir upp till 15 cm, honan ett par centimeter mindre. Äldre hanar utvecklar kraftiga pannpucklar.

Foder
En allätare som främst livnär sig på alger.

Akvarium
Bör vara minst 90 cm långt och rymma 150 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 90 x 40 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop
Lever i skydd för den kraftigaste strömmen i stora strakt strömmande floder. Normal vattentemperatur varierar mellan 25 och 29ºC och är svagt surt.

Lek
Substratruvare som leker i grottor. Honan avger normalt mellan 20 och 60 ägg i taket på en grotta, i undantagsfall upp till 120 ägg.
Båda föräldrarna hjälper till med yngelvården. Honan sköter ägg och larver medan hanen tar hand om skyddet av revir och frisimmande yngel.

Övrigt
Steatocranus casuarius sklijs från den närstående artren S. gibbiceps på färgen på fjällkanterna. S. casuarius har ljusa kanter medan S. gibbiceps har mörka. ,är en av de allra vanligaste cikliderna i zoo-handeln. Det är också en bra nybörjarciklid som är anspråkslös och fredlig.
Den är starkt bunden till botten och simmar med ryckiga rörelser eftersom den har tillbakabildad simblåsa. Lämpligt sällskap är fiskar som huvudsakligen håller till i de mellersta och övre delarna av akvariet.

Utbredning
Förekommer i Malebo Pool och den nedre delen av Kongoflodens delta.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.