Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Steatocranus irvinei
Trewavas, 1943

Steatocranus irvinei
Foto © Michael Persson
Steatocranus irvinei hane.

Etymologi
Steatos (grek.) = fett/talg + kranion (grek.) eller cranium (latin) = kranium/skalle, syftar på den pannpuckel som är karrektäristisk för släktets hanar. Artnamnet irvinei: Dr. F.R. Irvine som samlade in typexemplaren för arten.

Handelsnamn och synonymer
Gobiochromis irvinei, Leptotilapia irvinei.

Storlek och könsskillnader
Hanarna kan bli upp till omkring 15 cm, honorna är i regel några centimeter kortare. Hanarna har större och kraftigare huvud än honorna. Lekmogna hanar blir mörkt blåsvarta och med en tydlig vit söm i ryggfenan.

Foder
Allätare, en stor del av den naturliga födan består av aufwuchs (alger).

Akvarium
Akvariet ska vara på minst 300 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 125 x 50 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop
Lever i skydd för den kraftigaste strömmen i stora strakt strömmande floder. Normal vattentemperatur varierar mellan 25 och 29°C och är svagt surt.

Lek
Substratruvare som leker i grottor. Vid lek tillåter hanen honan att komma in i sitt revir och blir aggressiv mot andra fiskar. Honan avger normalt mellan 40 och 200 ägg i taket på en grotta, äggen kläcks efter 5-6 dygn och omkring 5 dygn senare är ynglen frisimmande. Båda föräldrarna hjälper till med yngelvården.

Övrigt
Steatocranus irvinei har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Den kan mycket väl hållas tillsammans med andra västafrikanska fiskar, men sällskapet bör vara robust och hålla till en en bit ovanför botten. Exempel på lämpligt sällskap är afrikanska tetror och andra lite större västafrikanska ciklider som inte är bottenorienterade.
Underläppen är blåfärgad hos båda könen, annars är detta en art som vinner mer på sin charm än vackra färger.

Utbredning
Endemisk till den övre delen av Voltaflodens flodsystem i Ghana.

Steatocranus irvinei
Foto © Michael Persson
Steatocranus irvinei.

Steatocranus irvinei
Foto © Michael Persson
Steatocranus irvinei.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.