Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Steatocranus tinanti
Poll, 1939

Steatocranus tinanti
Foto © Michael Persson
Steatocranus tinanti hane.

Etymologi
Steatos (grek.) = fett/talg + kranion (grek.) eller cranium (latin) = kranium/skalle, syftar på den pannpuckel som är karrektäristisk för släktets hanar. Artnamnet tinanti: tin (grek.) = långsträckt/slank + antiae (latin) = panna, syftar på den långsträckta huvudformen.

Handelsnamn och synonymer
Gobiochromis tinanti, Leptotilapia tinanti.

Storlek och könsskillnader
Hanar kan bli upp till omkring 15 cm, honor upp till 10 cm. Vuxna hanar får en tydlig pannpucket och har betydligt bredare käkar än honor.

Foder
Allätare.

Akvarium
Akvariet ska vara på minst 125 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte midre än 90 x 40 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop
Lever i skydd för den kraftigaste strömmen i stora strakt strömmande floder.

Lek
Substratruvare som leker i grottor. Honan avger normalt mellan 40 och 100 ägg som kläcks efter 5 dygn, omkring 7 dygn senare är ynglen frisimmande.

Övrigt
Steatocranus tinanti har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Det är en relativt fredlig ciklid som passar bra i ett sällskapsakvarium med andra västafrikanska ciklider.

Utbredning
Malebo Pool och de nedre delarna av Kongoflodens flodsystem.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.