Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Teleogramma depressum
Roberts & Stewart, 1976

Teleogramma depressum
Foto © Ted Camenius
Teleogramma depressum

Etymologi
Tele, telos (grek.) = fullständig/fulländad + gramma (grek.) = signal. Artnamnet depressum är latin för tilltryckt eller intryckt, och syftar på artens kroppsform.

Handelsnamn och synonymer
Inga kända.

Storlek och könsskillnader
Hanen blir upp till 12 cm, honan 2-3 centimeter mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden mellan könen känns lekmogna honor igen på en tydligt rödfärgad mage.

Foder
Den naturliga födan består huvudsakligen av insektslarver och små kräftdjur.

Akvarium
Bör vara minst 110 cm långt och rymma 175 liter.

Biotop
Kraftigt strömmande flodvatten med sten- /klippbottnar. Vattentemperaturen varierar mellan 23 och 26ºC, samt pH på 6.5-7.5.

Lek
Substratruvare som leker i grottor och håligheter. Omkring 30 ägg fästs företrädelsevis i grottans tak. Äggen kläcks efter tre till fyra dygn, sedan tar det ytterligare åtta till nio dygn för larverna att utvecklas till frisimmande yngel.
Båda föräldrarna hjälps att att försvara reviret, ansvaret är uppdelat så att honan försvarar det inre reviret medan hanen skyddar de yttre revirgränserna.

Övrigt
Teleogramma depressum är den slankaste företrädaren för släktet med extremt spolformad kroppsform. Som många andra strömlevande ciklider har den tillbakabildad simblåsa och simmar därför med ryckiga rörelser och uppehåller sig ofta liggande på underlaget.

Utbredning
Förekommer i forsande vatten i Kongoflodens nedre delar, nedströms städerna Kinshasa och Brazzaville.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.