Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Thoracochromis brauschi
Poll & Thys Van Den Audenaerde, 1965

Thoracochromis brauschi
Foto © Spencer Jack
Thoracochromis brauschi hane.

Etymologi
Thorax (grek.) bröst + akos (grek.) skal/fjäll + chromis (grek.) färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer
Haplochromis brauschi, Blood Throat Fwa.

Storlek och könsskillnader
Upp till omkring 14 centimeter.

Foder
Den naturliga födan består huvudsakligen av växter, och då främst Vallisneria. Även alger och organiskt slam står på menyn.

Akvarium
Bör rymma minst 250 liter.

Biotop
Lever i steniga biotoper. I den naturliga miljön är vattentemperaturen omkring 25-27ºC, pH ligger på cirka 8.

Lek
Munruvare, honan ruvar ensam och ynglen släpps ut efter knappt tre veckor. Normal kullstorlek är 15-25 yngel.

Övrigt
Hanar är aggressiva mot andra hanar av samma art men de skadar sällan varandra, mot andra arter är den relativt fredlig.
Trots att Thoracochromis brauschi är en attraktivt färgad ciklid med lämplig storlek för akvarier så har den bara exporterats vid enstaka tillfällen.

Utbredning
Endemisk till Fwafloden, Fwasjön (som är en del av Fwafloden) och dess närområde.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.