Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Thoracochromis buysi
Penrith, 1970

Thoracochromis buysi
Foto © Michael Persson
Thoracochromis buysi hane.

Etymologi
Thorax (grek.) bröst + akos (grek.) skal/fjäll + chromis (grek.) färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer
Haplochromis buysi, Haplochromis acuticeps, Tilapia steindachneri, Namib River bream.

Storlek och könsskillnader
Upp till omkring 18 cm.

Foder
Det är inte känt vad den naturliga födan består av, men munnens form tyder på att födan söks i bottensubstratet.

Akvarium
Bör vara minst 300 liter.

Biotop
Förekommer vid sandbottnar med mycket växtlighet. I den naturliga miljön är vattentemperaturen omkring 28ºC, pH ligger mellan 7.0 och 8.0 samt dH mellan 8 och 12.

Lek
Munruvare, leken sker i en grund lekgrop som grävs av hanen. Honan ruvar ensam och ynglen släpps ut efter 15-17 dygn. Normal kullstorlek är 50-110 yngel.

Övrigt
Hanar är aggressiva mot andra hanar av samma art men de skadar sällan varandra, mot andra arter är den relativt fredlig.
Trots att Thoracochromis buysi är en attraktivt färgad ciklid med lämplig storlek för akvarier så har den bara exporterats vid enstaka tillfällen. Det beror främst på att den har en starkt begränsad utbredning i ett mycket svårtillgängligt område, som dessutom har varit krigshärjat under långa perioder.

Utbredning
Endemisk till Cunenefloden och bifloden Que i Angola och Namibia.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.