Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Tilapia buttikoferi
Hubrecht, 1881

Tilapia buttikoferi
Foto © Robin Hedström
Tilapia buttikoferi.

Etymologi
Tilapia kommer från det afrikanska (språket tswana) ordet thaipe som betyder fisk. Artnamnet buttikoferi efter den schweiziske zoologen Johann Büttikofer (1850-1927).

Handelsnamn och synonymer
Chromis buttikoferi, Tilapia ansorgii, zebratilapia.

Storlek och könsskillnader
Hanar kan bli upp till 40 centimeter, honor blir inte mer än drygt 30 centimeter som mest.

Foder
I naturen är det främst en växtätare med även sniglar och små ryggradslösa djur finns med på matsedeln. Räkmix är ett lämpligt basfoder i akvarium, men de flesta foder accepteras.

Akvarium
Akvariet bör rymma minst 500 liter och vara 150 centimeter långt, men ett tvåmetersakvarium är att föredra. Det måste vara inrett med många gömställen.

Biotop
Förekommer företrädelsevis i större floder med sten- och klippbottnar. I den naturliga miljön är vattentemperaturen mellan 23-26ºC, pH ligger mellan 6.5 och 7.5 samt dH mellan 10 och 15.

Lek
Substratruvare, honan vårdar ägg och larver medan hanen skyddar det yttre reviret. Kullarna är mycket stora med upp till 1000 yngel.

Övrigt
Tilapia buttikoferi håller ett stort revir som skyddas aggressivt. Det måste finnas gömställen för fiskar som utsätts för hanens aggressioner.

Utbredning
Förekommer i Liberia Sierra Leone och Guinea Bissau.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.