Ciklider.se


Fakta
Artöversikt
Karta/satellitbild

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Gobiocihla ethelwynnae

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis elongatus
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis parilus

Orthochromis stormsi

Pelmatochromis nigrofasciatus

Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis subocellatus
Pelvicachromis taeniatus

Pungu maclareni

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Teleogramma depressum

Thoracochromis brauschi
Thoracochromis buysi

Tilapia buttikoferi
Tilapia snyderae

Icke ciklider
Synodontis camelopardalis

 

Tilapia snyderae
Stiassny, Schliewen & Dominey, 1992

Tilapia snyderae
Foto © Albin Ekenberg
Tilapia snyderae

Etymologi
Tilapia kommer från det afrikanska (språket tswana) ordet thaipe som betyder fisk.

Handelsnamn och synonymer
Dvärgtilapia.

Storlek
Blir upp till 6 centimeter, i akvarium kan den bli något större.

Foder
Huvudsakligen växtätare som i naturen främst livnär sig på alger, organiskt bottenslam, växtplankton, men också insekter och svampar finns med på menyn.
I akvarium accepteras de flesta foder och den äter även en hel del akvarieväxter.

Akvarium
Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop
Vattnet i dess naturliga biotop är svagt alkaliskt med ett pH på omkring 7,5 och låg konduktivitet. Bottnen är lerig, dyig och fylld med löv, stockar och grenar. På rötter och stockar som finns på sjöbotten växer mycket sötvattenssvampar.

Lek
En substratruvare som leker på grunt vatten, äggen göms i gropar och håligheter. Blir könsmogen tidigt, redan vid en storlek på cirka 2,5 centimeter. I naturen är kullarna oftast så små som 10-20 ägg, i akvarium är kullarna större med upp mot 70 ägg. Båda föräldrarna deltar i yngelvården.

Övrigt
Tilapia snyderae är en lätthållen ciklid som är starkt territoriell i samband med lek och yngelvård.
Den räknas som sårbar i sin naturliga miljö (UICN 2009).

Utbredning
Förekommer endemiskt i Berminsjön, en 58 hektar stor kratersjö i sydvästra Kamerun.


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.