Ciklider.se


Fakta
Karta/satellitbild

Ciklider
Astatoreochromis alluaudi

Astatotilapia aeneocolor
Astatotilapia latifasciata
Astatotilapia nubila

Haplochromis sp. "broken bar"
Haplochromis sp. "fine bar scraper"
Haplochromis sp. "fire red"
Haplochromis sp. "kenya gold"
Haplochromis limax
Haplochromis sp. "nyamu"
Haplochromis sp. "red back scraper"
Haplochromis sp. "ruby green"
Haplochromis thereuterion
Haplochromis sp. "thick skin"

Harpagochromis sp. "golden duck"
Harpagochromis sp. "orange rock hunter"

Lipochromis sp. "matumbi hunter"
Lipochromis melanopterus
Lipochromis sp. "parvidens red"

Lithochromis rubripinnis
Lithochromis rufus
Lithochromis xanthopteryx

Mbipia lutea
Mbipia mbipi

Neochromis nigricans
Neochromis omnicaeruleus
Neochromis rufocaudalis

Paralabidochromis chilotes
Paralabidochromis chromogynos
Paralabidochromis sp. "red fin piebald"
Paralabidochromis sp. "rock kribensis"

Platytaeniodus degeni

Prognathochromis sp. "silver stilleto"

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae

Ptyochromis sp. "hippo point salmon"

Pundamilia sp. "blue bar"
Pundamilia sp. "crimson tide"
Pundamilia macrocephala
Pundamilia nyererei
Pundamilia pundamilia
Pundamilia sp. "red head"
Pundamilia sp. "red flank"
Pundamilia sp. "zebra senga"

Pyxichromis orthostoma

Xystichromis sp. "dayglow"
Xystichromis sp. "flameback"
Xystichromis sp. "kyoga flameback"

Yssichromis piceatus
Yssichromis pyrrhocephalus

 

Viktoriasjön
och andra sjöar i området

Förutom de två i ciklidkretsar betydligt mer kända sjöarna Malawi och Tanganyika, finns det ytterligare några sjöar i Great Rift Valley som är intressanta för oss ciklidister. Här beskrivs några av dem.

Karta Viktoriasjön, Edwardsjön, Kivusjön, Kyogasjön, Albertsjön, Georgesjön

Visa detaljerad karta/satellitbild

Viktoriasjön är världens tredje största sjö med en yta på ca 69 000 km², det är ungefär lika mycket som Skåne, Halland, Blekinge och Småland tillsammans!
Sjön är 395 km från norr till söder och 340 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 85 meter medan medeldjupet är 20 m, vattenytan ligger 1 134 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Uganda, Tanzania samt Kenya och korsas i den norra delen av ekvatorn.
I början av 60-talet inplanterades nilabborre (Lates niloticus) i Viktoriasjön i hopp om att gynna det kommersiella fisket och för att skapa bättre förutsättningar för sportfisketurism. Tyvärr orsakade inplaneringen en ekologisk katastrof eftersom nilabborren har konkurrerat ut många naturliga fiskarter. Före inplateringen tror man att artikedommen hos sjöns ciklider var lika stor som i Malawisjön (Seehausen 1992). Idag återstår uppskattningsvis omkring 300 arter varav många är starkt hotade. Några arter har räddats tillfälligt eftersom som de hålls och odlas i akvarium, andra har försvunnit helt. Ett annat problem är inplanteringen av vattenhyacint (Eichhornia crassipes) som gjorts här och i många Afrikanska vattendrag. Vattenhyacinten växer okontrollerbart och täcker allt större del av sjöns yta vilket i sin tur försvårar fisket efter nilaborren, dessutom förbrukar den stora mängder syre från vattnet.

Kortfattad fakta om Viktoriasjön
Ytvattentemperatur: 21-28 ºC
pH: 6,0-9,0
dh: 2-8
Konduktivitet: 60-145 µS
Diameter: 305 km
Total kuststräcka 3 440 km
Yta: 69 000km²
Största djup: 85 m

Haplochromis chilotes
Foto © Michael Persson
Paralabidochromis chilotes är en insektsätande viktoriaciklid med förstorade läppar.


Kivusjön har en yta på 2 370 km² och ett maxdjup på 496 meter. Den är belägen 1 459 meter över havsnivån på gränsen mellan DR Kongo och Rwanda. I söder avvattnas sjön genom Ruzizifloden till Tanganyikasjön som ligger 100 km söderut. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal ciklidarter i Kivusjön varav merparten är endemiska. Väldigt få av dem har exporterats, ett par exempel är Haplochromis graueri och Haplochromis paucidens.

Kortfattad fakta om Kivusjön
Ytvattentemperatur:  20 ºC
pH: 9,1-9,5
Konduktivitet: 100 µS
Yta: 2 370 km²
Största djup: 496 m


Edwardsjön (även kallad Lake Idi Amin) är belägen på 912 meter över havsnivån och korsas av gränsen mellan DR Kongo och Uganda. Den har en yta på 2 325 km² ocg ett stösta djup på 112 meter medan medeldjupet är 117 meter. Det har exporterats flera intressanta ciklider från sjön.

Kortfattad fakta om Edwardsjön
Ytvattentemperatur 23-26 ºC
pH: 8,5-9,3
Konduktivitet: 900 µS
Yta: 2 325 km²
Största djup: 117 m


Georgesjön har en yta på 270 km² och ett maxdjup på 7 meter, medeldjupet är omkring 2 meter. Den är belägen xxx meter över havsnivån i den västra delen av Uganda och korsas av ekvatorn. Den 36 km långa och 1 km breda naturliga Kazinga kanalen föbinder sjön med den betydligt större Edwardsjön. Man har hittat ett 20-tal ciklidarter i sjön varav flertalet är endemiska. Den ciklid från Georgesjön som oftast förekommer i handeln Haplochromis limax.

Kortfattad fakta om Georgesjön
Ytvattentemperatur 25-35 ºC
pH: 8,5-9,9
Konduktivitet: 165-205 µS
Yta: 270 km²
Största djup: 7 m

Eichhornia crassipes
Foto © Michael Persson
Vattenhyacinten (Eichhornia crassipes) sprider sig okontrollerbart i många Afrikanska vattendrag.


Albertsjön (även kallad Lake Mobutu) har en yta på 5 300 km² och ett maxdjup på 58 meter, medeldjupet är 25 meter. Vattenytan ligger 619 meter över havsnivån.
Sjön är 150 km från norr till söder och 35 km bred på det bredaste avsnittet Här förekommer nilabborren naturligt och är därför inget direkt hot mot sjöns ciklider.

Kortfattad fakta om Albertsjön
Ytvattentemperatur 26-29 ºC
pH: 8,4-9,5
Konduktivitet: 675-730 µS
Yta: 5 300 km²
Största djup: 58 m


Kyogasjön som ligger norr om Viktoriasjön i Uganda har en yta på 1 720 km², den är belägen 914 meter över havsnivån. Det en en grund sjö med ett största djup på 10 meter och den är till stora deler träskliknade och igenväxt med papyrus. Kyogasjön avvattnas söderut via Viktorianilen till Viktoriasjön.
nilabborre har introducerats men har inte lyckats etablera sig på grund av syrebrist. Alldeles öster om Kyogasjön ligger den ca 1 km² stora Nawampasasjön, under regnperioden när vattennivån stiger får dessa båda sjöar förbindelse med varandra. Därför förekommer många ciklidarter gemensamt i båda dessa sjöar. En ciklid som ofta förekommer i handeln med det missvisande handelsnamnet viktoriazebra kommer härifrån, den heter egentligen Astatotilapia latifasciata. En annan ciklid som kommer härifrån och som ofta förekommer i handeln är Haplochromis sp. "ruby green".

Kortfattad fakta om Kyogasjön
Ytvattentemperatur 24-31 ºC
pH: 7,6-9,0
Konduktivitet: 90-200 µS
Yta: 1 720km²
Största djup: 10 m

Paralabidochromis chilotes
Foto © Michael Persson
Astatotilapia latifasciata en ciklid från Kyoga- och Nawampasasjön som ofta förekommer i handeln med det missvisande namnet "viktoriazebra".


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.